Ambarella

web

Ambarella

Web

Ambarella

web

ISP

web

ISP

Web

ISP

web

Merkado

branding

Merkado

Branding

Merkado

branding

Uniplex

web

Uniplex

Web

Uniplex

web

Leknin Hotel

branding

Leknin Hotel

Branding

Leknin Hotel

branding

TipToes

web

TipToes

Web

TipToes

web

Semion

web

Semion

Web

Semion

web

Aliter Restaurant

branding, publications

Aliter Restaurant

Branding , Publication

Aliter Restaurant

branding, publications

Na?i Klienti

Evocreative pro nás vytvo?ili webovou stránku a postupem ?asu také optimalizovanou verzi této stránky pro mobilní telefony a tablety. Byli jsme velice spokojeni s prací tymu Evocreative. Webová stránka p?esně naplnila na?e o?ekávání – snadno se pou?ívá nejen pro na?e zákazníky, ale i pro nás, proto?e administrativní systém stránky je jednoduchy a rychly. Tym Evocreative bral v?dy v potaz na?e po?adavky, rychle na ně reagoval a intuitivně je zapracovával do celého konceptu. Doporu?ujeme slu?by Evocreative!

Ovocny světozor

Václav Sochor, Provozní Mana?er

Václav Sochor portrait

Spolupracuji s Evocreative od doby, kdy jsem p?ed ?ty?mi lety zalo?il svoji firmu. Byli a jsou nedílnou sou?ástí úspěchu na?í spole?nosti a neumím si p?edstavit, ?e bychom spolupracovali s jinou agenturou. Poprvé jsem je oslovil s úkolem vytvo?it webovou stránku pro na?i firmu, s kterou jsem byl velmi spokojeny, a která stále dostává vynikající kritiku od na?ich klient?. Jejich zpětná vazba se nej?astěji pozastavuje nad jednoduchostí navigace a atraktivitou stránky. S Evocreative se vyborně vychází a poskytují excelentní komunikaci.

Během ...

JayWay

Jay Ternavan, ?editel

Jay Ternavan portrait

Ji? dlouho spolupracujeme s firmou Evocreative, která také byla ?lenem Britské obchodní komory. Mnoho let nám pomáhali s designem na?eho ?asopisu Focus a také s pozvánkami, bannery, reklamami a dal?ími materiály. Fernando a jeho tym byly velmi p?íjemní, spolehliví a v?dy rychle odpovídali na na?e po?adavky. Svymi nápady také p?ispívali k vyvoji ?asopisu a dal?ích materiál? a jejich ceny byly velice rozumné. S jejich prací jsme byli spokojeni a ur?itě bych je v?em doporu?ila.

British Chamber of Commerce

Silvia Bu?niaková, Náměstkyně ?editele

Silvia Bu?niaková portrait

Kontaktovala jsem Evocreative díky kvalitní práci, kterou pro nás odvedli v hotelu Aria. P?ed mym p?íchodem u? dělali několik materiál? pro hotel Marriott, ale se mnou navrhovali ná? newsletter a s vysledky jsme byli velmi spokojeni. Ná? novy newsletter vypadá skvěle a systém se velice lehce pou?ívá. Tym Evocreative byl velice pozorny k na?im pot?ebám, dob?e komunikoval a práci doru?il v?dy na ?as.

Marriott

Petra Daliborová, Marketing & PR Mana?er

Petra Daliborová portrait

Fernand?v tym na nás udělal dojem rychlym zpracováním v?ech projekt?, o které jsme jej po?ádali, p?edev?ím v kontextu na?eho Survival Guide projektu, je? vy?adoval kreativní reklamní p?edlohy pro několik r?znych klient?. Fernando je p?átelsky profesionál, na kterého je spolehnuti a tě?íme se na dal?í budoucí spolupráci s ním a jeho tymem.

Expats

Martin Howlings, ?editel

Martin Howlings portrait

V Evocreative nám pomohli s image a s internetovou aktivitou jedné z na?ich luxusních nemovitostí v Praze 1 a s vysledky jsme byli velice spokojeni. Byli jsme spokojeni natolik, ?e nyní pracují na webovych stránkách celé na?í spole?nosti. Zku?eny a schopny tym programátor? a designér? je velice spolehlivy a plní své úkoly v?as. Rozsah jejich slu?eb, od budování zna?ky a? po digitální marketing, je v?e, co jsme pot?ebovali ke spu?tění na?ich minulych i budoucích projekt?.

Capital Coast Partners

Caleb Eldred, Hlavni maklé?

Caleb Eldred portrait

Na?e webová stránka sarah-bernhardt.cz získala velice vyhodnou pozici v hodnocení internetovych vyhledáva?? hned v několika kategoriích. Pouze během dvou tydn? jsme se dostali od ??ádná webová stránka‘ a? k první pozici na Googlu v klí?ovych frázích jako ?luxusní restaurace Praha‘, a to v angli?tině i v ?e?tině.

Paris Hotel

Kate?ina Jedli?ková, ?editelka Sales & Marketing

Kate?ina Jedli?ková portrait

Ná? Tym

Fernando Davila

Fernando Davila

Vykonny kreativní ?editel

Luká? Jindra

Luká? Jindra

Project Manager

Kate?ina Vrzalíková

Kate?ina Vrzalíková

Office / Social Media Manager

Tom Dionisi

Tom Dionisi

Graphic Designer & UX Specialist

Andres Santillan

Andres Santillan

Full Stack Developer

Sergio Fidalgo

Sergio Fidalgo

Graphic Designer

Kontakt


Evocreative s.r.o.

Veletr?ní 45
Praha 7, 170 00

  • + 420 777 985 945
  • +420 222 743 195
  • evolve@www.shitakusamono.com
Podívejte se na na?í celou adresu

Website Maintenance

We are currently processing to some maintenance on the website for few of hours. Therefore, it's possible that some functionalities do not work properly.

西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看