Kariéra

V?dy hledáme nové talenty. Pokud jsi designér, programátor, SEO expert, PR specialista nebo pokud má? jednodu?e vá?eň pro některy z těchto obor?, po?li nám email na evolve@www.shitakusamono.com

Full Stack Developer

 • Full time job
 • N/A
 • N/A

Job description

Evocreative, a digital agency based in Prague, has a full time position for a Wordpress full stack developer. We are looking for an individual with extensive experience building and managing WP websites, to join our team. The right candidate will also have server-side knowledge.

Our team consists of talented experts that are located in our office in Prague and throughout the globe. This position is to work from our office in Prague, but we will consider strong candidates as remote workers in Czech Republic or in the same time zone.

 • You will join a team working on leading edge technologies and solutions
 • You will experience a high-performing start-up atmosphere
 • You will work on world changing technology within the crypto space

Responsibilities & Requirements

 • 4+ years’ experience with PHP, MySQL, HTML5/CSS, jQuery & Javascript
 • 2-3 years WordPress experience
 • Provide adequately security development to mitigate against hacking threats
 • Care deeply about clean and maintainable code
 • Developing and maintaining our clients’ custom WordPress sites
 • Github experience
 • Capabilities in HTML5, CSS3, responsive & bootstrap designs
 • Bachelor’s in Computer Science or related
 • Supervise and maintain our website hosting accounts

Bonus Competencies & Skills

 • Understanding of Google Analytics / Google Tag Manager configurations
 • IT Security experience (data protection at rest, in motion and in transactions)
 • Capable of performing system checks and quality assurance
 • Self-directed, excellent analytical and troubleshooting skills
 • Strong communication skills - Good written and oral English
 • Highly motivated and passionate

If you're interested or would like to learn more, please send your CV to evolve@www.shitakusamono.com

Office/Account Manager

 • Práce na ?áste?ny úvazek
 • N/A
 • 40 hodin tydně

Office/Account Manager

Do na?eho tymu hledáme energickou, organiza?ně schopnou a pozitivní osobu na pozici Office/Account managera.

Ideální kandidát/ka by měl mít p?edchozí zku?enost jako office manager a základní znalost marketingu, o?ekáváme zájem o dal?í vzdělávání v oblasti account managementu a marketingu. Hledáme spole?enskou, reprezentativní a p?átelskou osobu, která bude tvá?í spole?nosti, a to uvnit? kancelá?i i mimo ní.

Uchaze? musí byt rodily mluv?í v ?eském jazyce s plynulou znalostí angli?tiny.

Náplň práce

  Account Management

  • Ka?dodenní komunikace s klienty a ?e?ení jejich po?adavk?
  • Tvorba nabídek pro nové potencionální klienty
  • Vyplňování smluv, dohod a dal?ích dokument?
  • Komunikace s externími pracovníky (PPC, sociální média, grafi?tí designé?i...)
  • Sch?zky s klienty

  Office Management

  • Standardní pé?e o kancelá?, dokupování kancelá?skych pot?eb atd.
  • P?icházet s nápady na teambuldingové aktivity, vést v patrnost poslední dny stá?ist?
  • Vytvá?ení pracovních dohod zaměstnanc?, pomoc s vyplňováním dokument? pro stá?isty
  • Pomoc p?i hledání novych spolupracovník? a koleg?
  • úzká spolupráce s ú?etní, p?íprava měsí?ních vypis? z banky, vedení pokladny atd.
  • Vystavování faktur a evidence p?íchozích doklad?

  Po?adujeme

  • P?edchozí zku?enost s?kancelá?skou prací.
  • Základní porozumění strategiím digitálního marketingu je vyhodou, ale ne po?adavkem.
  • Kvalitativní a kvantitativní schopnosti.
  • Zvládání více úkol? najednou, schopnost jistého time-managementu a ur?ení priorit
  • Znalost MS Word, znalost ú?etnictví je vyhodou.
  • Silné organiza?ní dovednosti a cit pro detail.

  Nabízíme

  • Konkuren?ní plat a motivaci.
  • ?kolení v?oblasti marketingu, digitálního marketingu a dal?ích sférách.
  • Profesionální a dynamické pracovní prost?edí.
  • Zku?enost s?jednáním s??eskymi a zahrani?ními klienty.
  • Pracovní zku?enost ve vícejazy?ném a multikulturním prost?edí.

  V?p?ípadě doplňujících dotaz? k?vyběrovému ?ízení nás neváhejte kontaktovat p?ímo na telefonu 777?985?945.

  Zájemci, prosíme, posílejte své ?ivotopisy a motiva?ní dopisy na adresu evolve@www.shitakusamono.com

Website Maintenance

We are currently processing to some maintenance on the website for few of hours. Therefore, it's possible that some functionalities do not work properly.

西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看