P?ípadové studie

Image Total / Bitumen Academy

Total / Bitumen Academy

Total je p?ední olejá?skou spole?ností, je? má pobo?ky ve 130 zemích světa. Na?ím úkolem bylo vytvo?it identitu pro novy projekt spole?nosti Total, Bitumen Academy. Pro akademii jsme navrhli logo, zhotovili komplexní manuál korporátní identity a pomohli s dal?ími materiály.

Image Aliter Restaurant

Aliter Restaurant

Situována v tiché ulici v centru Prahy, restaurace Aliter je jedna z nejunikátněj?ích a nejbarevněj?ích restaurací v Praze. Restaurace je umístěna poměrně nenápadně uvnit? hotelu UNIC, a právě proto o ní ví jen několik lidí. Nicméně, Aliter si postupně získává uznání svého umění … s malou pomocí od Evocreative.

Image Sarah Bernhardt

Sarah Bernhardt

webdesign, image?zna?ky, tvorba?webovych?stránek, ebusiness

V létě roku 2003 jsme pro tuto restauraci vytvo?ili webové stránky a od té doby s ní spolupracujeme v kontextu digitálního marketingu a správy sociálních sítí. Během let docílili prvního místa ve vysledcích hledání na Google s jejich dvěma klí?ovymi slovy.

Image First Bike

First Bike

webdesign, tvorba?webovych?stránek, ebusiness

Pro spole?nost First Bike jsme vytvo?ili p?es 20 webovych stránek ve 12 zemích s e-shopy v několika jazycích a v r?znych světovych měnách. Spravujeme jejich stránky, dohlí?íme na jejich r?st a vedeme online marketing v několika zemích.

Image iPilot

iPilot

webdesign, multimedia

Vytvo?ili jsme online identitu zna?ky a spustili webovou stránku pro jejich první projekt v Německu a ?eské Republice. Poté jsme pomáhali s expanzí do dal?ích 7 zemí a v sou?asné době spravujeme v?echny webové stránky firmy.

Líbí se Vám co vidíte?
Kontaktujte nás úvodní konzultace zdarma

Website Maintenance

We are currently processing to some maintenance on the website for few of hours. Therefore, it's possible that some functionalities do not work properly.

西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看